Hälsoundersökning

2020-04-09

Hälsoundersökning för norsk buhund

Norsk Buhund Klubb genomför hälsoundersökning med målet att nå buhundar i hela Skandinavien. Undersökningen genomförs tillsammans med den norska Veterinärhögskolan i Oslo.


I Norsk Buhund Ringen välkomnar vi denna undersökning och önskar att så många som möjligt fyller i den. Det gäller både nu levande hundar och de hundar som avlidit de senaste åren. Resultatet kommer också Norsk Buhund Ringen till godo och tillför oss viktig information.


Hälsoundersökning för Norsk Buhund (Text översatt från norska)

Undersökningen har en rad frågor knutet till hälsa och beteende och kommer att ge rasklubben en översikt över förekomst av olika sjukdomar och beteendeproblem - i den mån de existerar. Veterinärhögskolan har gjort motsvarande undersökningar för ungefär 80 olika raser. Förutom en översikt för rasen kommer undersökningen att kunna ge kunskap om orsaker och nedärvning av vissa sjukdomar i rasen.


Veterinärhögskolan betonar att rasklubben INTE kommer att få information om vilka hundar/ägare som svarat, de kommer enbart att få en rapport med förekomst av de olika registreringarna - så ingen behöver vara orolig för sekretessen.  


Vi hoppas att så många som möjligt kommer att bidra till att skapa den bästa möjliga översikten över rasens hälsotillstånd. Det är önskvärt att både nu levande hundar och de som avlidit de senaste åren deltar, de sistnämnda för att få en överblick av dödsorsaker.


Info: Det kommer upp frågor till er som har hanhund om parning/inseminering av tik. Samma frågor kommer till de som har tik. Bortse från frågorna när det gäller tikar.


Länk till enkäten>>