Kontakt med NBR

Kontakt med NBR

På grund av spam är alla @ utbytta mot (at)

Rasinformatör, valpinformation - Madde Nilsson

E-post: valp(at)norskbuhund.com

Avelskommitté - Eva Bryntse

E-post: avel(at)norskbuhund.com

Aktivitetskommitté - Lotta Nilsson

E-post: sekreterare(at)norskbuhund.com

Utställningskommitté - Ritva Lindström

E-post: utstallning(at)norskbuhund.com

Buhundbladet - Hans Göthlin

E-post: buhundbladet(at)norskbuhund.com

Webb redaktör - Rasmus Précenth

E-post: webmaster(at)norskbuhund.com

Adm ansvarig för poängjakten - Ritva Lindström

E-post: poangjakt(at)norskbuhund.com

Du kan också använda formuläret nedan!