Fodervärd sökes

Fodervärd sökes

Fodervärd

Att vara fodervärd

Att vara fodervärd innebär att du får ta hand om en lovande valp åt uppfödaren, som kanske inte har plats för ytterligare en hund. Du kan på så sätt få en hundvalp utan att behöva betala något till uppfödaren, som i sin tur får viss rätt att använda hunden i avel.


Som fodervärd behöver du inte inte betala för din valp men det innebär också att du inte äger din hund förrän villkoren i avtalet är uppfyllda. Det betyder att du inte kommer att äga din hund förrän den fått två valpkullar med minst en levande valp i varje kull, maximalt fem år eller tills tiken fyllt sju år. Notera att särskilda bestämmelser gäller för cavalier king charles spaniel. För hanhundar gäller avtalet det antal valpkullar som man kommer överens om, dock maximalt sex valpkullar med minst en levande valp per kull, som längst fem år eller tills hanen fyllt sju år.


För en tik innebär det alltså att din hund kommer att vara hos uppfödaren under minst 10 veckor per kull utöver tiden för parning.


Andra rättigheter i avtalet


Utöver rätten till kullar eller parningar har uppfödaren även rätt att delta på utställning, prov eller tävling.


Fodervärden får då inte delta på utställningar eller prov utan uppfödarens tillstånd.


Denna rätt innebär att uppfödaren kan behöva disponera hunden vid fler tillfällen än bara parningstillfälle och valpningstiden.

Hundens ska hållas i god form

För så kallade pälsraser innebär det också att fodervärden måste hålla pälsen i sådant skick att hunden kan visas på ett rättvisande sätt. Generellt ska fodervärden alltid ha en god hundhållning och se till att hunden får lagom med mat, motion och mental stimulans.


Rättigheter och skyldigheter


För att fodervärdsavtal ska passa både dig och uppfödaren är det viktigt att ni båda är väl införstådda med vilka rättigheter och skyldigheter avtalet innebär och att ni kan ha en bra dialog och stor förståelse för varandras situation. Som fodervärd har du ofta en av uppfödarens bästa hundar och det är viktigt att du har tid och lust att ta dig an ett sådant förtroende. Ett gott samarbete är A och O för ett väl fungerande förhållande mellan uppfödare och fodervärd.


https://www.skk.se/sv/kopahund/att-kopa-hund/Nar-du-bestamt-dig/att-vara-fodervard/


Ingen som söker en fodervärd?


Kontakta gärna rasinformatören för information!


valp(at)norskbuhund.com