Mer om hundutställning »

Mer om hundutställning

Utställningar är antingen officiella eller inofficiella och de kan arrangeras av olika aktörer. Utställningen är en exteriör bedömning även om mentalitet givetvis också spelar in.

Officiell utställning

De officiella utställningarna arrangeras av Svenska Kennelklubbens (SKK) länsklubbar i första hand och sedan av specialklubbar och rasklubbar. Resultatet från dessa utställningar registreras hos Svenska Kennelklubben och kan leda till att hunden tilldelas ett championat.


Vid en officiell utställning finns en av SKK auktoriserad domare och ringsekreterare på plats.


Vid utställningent bedöms hunden i enlighet med rasstandard och tilldelas ett pris, från excellent (utmärkt) till sufficient (godtagbar). Hundar som domaren har tilldelat excellent och som domaren bedömer ha en utmärkt helhet kan tilldelas ett CK, certifikatkvalitet. Dessa hundar tävlar sedan inbördes om att erövra certifikatet, ett för hanar och ett för tikar. När en hund erövrat tre certifikatoch är över 24 månader kan den ansöka om titeln Svensk Utställningschampion. 


För att delta SKKs länsklubbar utställningar krävs att man är medlem i någon av dessa. 


Deltagande i specialklubbar ock rasklubbars utställning kräver också medlemsskap i dessa.


NBR  är ansluten till Svenska Spets och Urhunds Klubben (SSUK) och därmed kan medlemmar i NBR också delta i SSUKs utställningar och självklart i NBRs utställningar. Dessutom kan medlemmar delta i utställningar som arrangeras av SKK centralt, som Stockholm hundmässa, utan att vara medlem i en länsklubb.


För tävlande från andra länder än Sverige gäller andra regler.

Inofficiell utställning

Dessa utställningar arrangeras också ofta av SKKs länsklubbar, specialklubbar och rasklubbar, men också av de lokala brukshundsklubbarna och ibland någon förening eller kennel. Resultatet registreras inte hos Svenska Kennelklubben och kan inte heller ge hunden meriter till ett championat.


Domaren vid en inofficiell utställning behöver inte vara auktoriserad av SKK, arrangören väljer själv vem de vill anlita. På en inofficiell utställning utdelas inga CK och inga certifikat. Däremot följder de den vanliga utställningsgången.


Inofficiella utställningar har i regel inga krav på medlemskap eller liknande. Ofta är det ett utmärkt sätt att börja sin utställning på inofficiella utställningar och att lära sig hur det går till.